siadać

siadać
siadać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, siadaćam, siadaća, siadaćają {{/stl_8}}– siąść {{/stl_13}}{{stl_8}}dk IXf, siądę, siądzie, siądź, siadł, siedli {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o człowieku: przybierać, zajmować taką pozycję, w której ciężar ciała spoczywa na pośladkach, nogi są zwykle zgięte w kolanach, a stopy zazwyczaj oparte o podłoże; przybierać pozycję siedzącą': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siadać na krześle, na kanapie, na ławce w parku. Siąść w fotelu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o zwierzętach (ssakach): przyjmować taką pozycję, w której ciężar ciała spoczywa na zadzie i (lub) podkurczonych tylnych nogach (łapach) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o ptakach, owadach, samolotach itp.: przerywać, kończyć lot, opadając na jakieś podłoże; lądować': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szybowiec siada lekko na łące. Mucha siadła na ścianie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zabierać się do czegoś, rozpoczynać jakąś pracę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siadać do odrabiania lekcji. Siąść do korekty. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'o mechanizmach, urządzeniach itp.: psuć się, ulegać awarii, przestawać funkcjonować': {{/stl_7}}{{stl_10}}W bloku siadło ogrzewanie. Siada mi kineskop. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'obniżać się, opadać, zapadać się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niestety będzie zakalec, bo ciasto już siada. Po ostatnich ulewach dom siadł i pojawiły się szczeliny w ścianach.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}(taki) że mucha nie siada; (taki), że proszę siadać {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • siadać — ndk I, siadaćam, siadaćasz, siadaćają, siadaćaj, siadaćał siąść dk XI, siądę, siądziesz, siądź, siadł, siedli, siadłszy 1. «przybierać pozycję siedzącą, w której ciało spoczywa całym ciężarem na pośladkach, a nogi są zwykle zgięte w kolanach»… …   Słownik języka polskiego

  • siadać — Ktoś, coś (jest taki, takie), że proszę siadać zob. prosić. Mucha komuś siadła na nos zob. mucha 1. Siąść po turecku zob. turecki 2. Taki, że mucha nie siada zob. mucha 8. (Tylko) siąść i płakać zob. płakać 3 …   Słownik frazeologiczny

  • siadać — 1) Pogarszać się; psuć się Eng. To decline; to diminish; to deteriorate 2) (Zwłaszcza o urzązeniach mechanicznych) Przestać działać; psuć się Eng. (Especially about mechanical appliances) To fail or become inoperative …   Słownik Polskiego slangu

  • (taki) że proszę siadać — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wzbudzający zachwyt, podziw, znakomity,świetny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Impreza, auto, muzyka takie, że proszę siadać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • siąść — → siadać …   Słownik języka polskiego

  • prosić — pot. Ktoś, coś (jest taki, takie), że proszę (siadać) «zwrot będący wyrazem pewnego uznania albo rubasznej aprobaty»: Zapewniam pana: realny socjalizm to była świetnie zorganizowana bida z nędzą. Organizacja, że proszę siadać. R. M. Groński,… …   Słownik frazeologiczny

  • posiadywać — ndk VIIIa, posiadywaćduję, posiadywaćdujesz, posiadywaćduj, posiadywaćywał «siadać gdzieś na krótki czas, siadać gdzieś od czasu do czasu» Posiadywał nieraz w parku. Posiadywała co chwila ze zmęczenia …   Słownik języka polskiego

  • dosiadać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dosiadaćam, dosiadaća, dosiadaćają, dosiadaćany {{/stl 8}}– dosiąść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXf, dosiadaćsiądę, dosiadaćsiądzie, dosiadaćsiądź, dosiadaćsiadł, dosiadaćsiedli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozsiadać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozsiadać sięam się, rozsiadać sięa się, rozsiadać sięają się {{/stl 8}}– rozsiąść się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, rozsiadać sięsiądę się, rozsiadać sięsiądzie się, rozsiadać sięsiądź się, rozsiadać sięsiadł się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Liste Swadesh Du Polonais — Liste Swadesh de 207 mots en français et en polonais, accompagnée d une colonne prononciation utilisant l alphabet phonétique international. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”